Ny byudviklingsplan for Skærbæk udformes i tæt samarbejde med borgere og lokale interessenter

Foto: Tønder kommune.
dato

Tønder Kommune samarbejder med lokale interessenter og borgere om en ny byudviklingsplan for Skærbæk, der skal afspejle byens visioner og behov.

Byudviklingsplanen inkluderer strategier, fysiske planer, økonomiske overvejelser og tidsplaner. Tønder Kommune har i denne forbindelse holdt en række dialogmøder med byens interessenter for at indsamle input og forslag til planen.

Vigtige temaer, der er blevet diskuteret under møderne, inkluderer forbedring af byliv og infrastruktur, særligt på Storegade og stiforbindelser, styrkelse af handels- og erhvervsmiljøet gennem en detaljeret handelsstrategi, og udvikling af turisme- og naturværdier ved at integrere overnatningsmuligheder og natur i planlægningen. Desuden er der fokus på at fremme bosætning og boligudvikling med særligt fokus på bæredygtigt byggeri og mangfoldige boligformer samt skabe ungemiljøer med uformelle mødesteder og kulturelle tilbud.

Byudviklingsplanen defineres som en strategisk og visionær plan for byens fremtidige udvikling, der indeholder vision, strategiske indsatser, fysiske hovedgreb, etape- og tidsplan samt en økonomisk plan. Den fungerer som et fælles arbejdsredskab for kommunen, borgere og interessenter og understøtter dialog og samarbejde på tværs af forskellige fagområder.

Næste møde omkring byudviklingsplanen finder sted torsdag den 13. juni i Skærbækcentret, Hal 2, fra kl. 18:00 til 21:00. Programmet inkluderer fællesspisning fra kl. 18:00 til 19:00, efterfulgt af velkomst, introduktion til arbejdet med byudviklingsplaner, en præsentation ved Arkitekt Jes Vagnby om fremtidens Skærbæk, samt en gennemgang af hovedtemaerne i byudviklingsplanen og tids- og procesplanen for implementeringen. Aftenen afsluttes med en afrunding og mulighed for spørgsmål.

Tilmelding til fællesspisningen er nødvendig inden den 5. juni 2024 og skal ske til Hanne på hs2@toender.dk. Det er dog ikke nødvendigt at tilmelde sig, hvis man kun deltager i selve mødet. Yderligere information og vedhæftede filer kan findes via dette link.

https://www.toender.dk/din-kommune/nyheder-og-presse/nyheder-og-pressemeddelelser/tonder-kommune-inviterer-til-borgermode-om-byudvikling-i-skaerbaek-13873477/

Kilde: Tønder Kommune