Skoleskak 2024 bliver et opgør for de tænksomme: Skolernes Skakdag vender tilbage med nye udfordringer

Foto: Tønder Kommune.
dato

Som en intellektuel modpart til Skolernes Motionsdag, er Skolernes Skakdag en begivenhed, hvor eleverne dystes i alternative skak discipliner. Disse inkluderer "Pistol-skak", "ACTION-skak" og "Venskabs-skak". Disse sjove og ikke-traditionelle skakvarianter udfordrer eleverne på nye og kreative måder, som både er lærerige og underholdende.

"Venskabs-skak" siges især at give en særlig oplevelse, idet det får spillerne til at lære nye sider af hinanden. Dette bidrager til at styrke relationer mellem eleverne og fremmer et positivt og inkluderende skolemiljø.

Ifølge Dansk Skoleskak, oplever skoler der integrerer skoleskak i deres pædagogik, op til 30% færre konflikter og en generelt roligere skole. Også nye sociale bånd opstår hos omkring 30% af eleverne, hvilket bekræfter skoleskakkens betydning i at skabe positive relationer mellem eleverne.

Skakspillet: En historisk del af dansk kultur

Man kan spore skakspillets rødder i Danmark helt tilbage til kong Knud Den Stores regeringstid i 1018-35, hvor han bragte spillet med sig fra Rom til Danmark. Dermed står denne disciplin ikke bare som en moderne pædagogisk redskab, men også en del af vores historie og kultur.

Kernekompetencen inden for Skoleskak

Dansk Skoleskak arbejder med at hjælpe børn og unge til at styrke deres mentale evner og sociale kompetencer gennem skak. Organisationen blev dannet i 1960 af skoleledere, -lærere og -elever. De rådgiver nu kommuner og skoler om, hvordan skoleskak kan anvendes som en systematisk læringsmetode. Dansk Skoleskak har således fastsat sig selv som den nationale kompetence inden for skoleskak, med potentiale til at forbedre undervisningsmiljøet og forstærke relationerne imellem eleverne.


https://www.toender.dk/din-kommune/nyheder-og-presse/nyheder-og-pressemeddelelser/tonder-spiller-hjernen-staerk-13780433/
Kilde: Tønder Kommune