Tønder Kommune iværksætter kampagne for korrekt håndtering af husdyrgødning

Foto: Tønder kommune.
dato

Årets tilsynskampagne i Tønder Kommune sætter fokus på korrekt opbevaring og overdækning af fast husdyrgødning

I hele 2024 vil Tønder Kommune udføre en tilsynskampagne rettet mod landbrugsejendomme. Kampagnen har til formål at sikre, at fast husdyrgødning opbevares og overdækkes korrekt på møddingspladser og i markstakke.

Kampagnens metode vil bestå i varslet tilsyn på udvalgte ejendomme inden for kommunens grænser. Tilsynet vil kontrollere, at de gældende regler og bestemmelser overholdes, for at beskytte miljøet mod forurening og sikre ordentlige forhold for håndteringen af husdyrgødning.

Tønder Kommune ønsker med denne kampagne at oplyse og hjælpe landbrugere til bedre praksis inden for opbevaring og beskyttelse af husdyrgødning. Det er en indsats, der gavner både miljøet og de lokale landbrugsbedrifter ved at fremme bæredygtighed og ansvarlig drift.

https://www.toender.dk/din-kommune/nyheder-og-presse/nyheder-og-pressemeddelelser/tilsynskampagne-2024-i-tonder-kommune-landbrug/

Kilde: Tønder Kommune